Sjung med oss!

Nyhet Publicerad

Kören Cantabile söker sångare i alla stämmor. Rep i Maria kyrka, Jakobsberg, kl 19-21 på måndagar. Välkommen!

Kyrkokören Cantabile söker sångare i alla stämmor! Kören sjunger en blandad repertoar, tre- och fyrstämmigt, på gudstjänster och konserter. Vartannat år åker vi utomlands. Vi övar på måndagar kl 19-21 i Maria kyrka, Jakobsberg.

Välkommen att ha kul, lära dig massor och vara med i en härlig musikalisk gemenskap!