Ny bok om Järfällas historia ute nu

Nyhet Publicerad Ändrad

I boken "Hemliga rum" av Magnus Olsson kan du följa församlingsbor i Järfälla genom tiderna.

Köp Hemliga rum i Järfälla! (320:-)

Beställ hem boken via mail: jarfalla.forsamling@svenskakyrkan.se
Boken Hemliga rum i Järfälla bjuder in dig som läsare att möta människor och miljöer som Järfälla varit och är. 324 sidor, inbunden. 
Pris 320 kr (frakt tillkommer). 

Boken Hemliga rum i Järfälla handlar om människorna som levt och verkat i Järfälla. Boken är skriven av prästen Magnus Olsson på uppdrag av Järfälla församling.

Kyrkoherde Krister Kappel om boken: 

Kyrkohistoria är väldigt starkt förknippad med kyrkobyggnadernas historia. Det mänskliga i kyrkans historia handlar i mångt och mycket om viktiga och högt uppsatta män, då det är de som innehaft makten i kyrkan. Detta är en bok som vill visa en annan sida av kyrkohistorien. Boken gör inga anspråk på att vara heltäckande ur faktamässiga aspekter.

Magnus Olsson har skrivit en historisk bok om Järfälla församling ur ett annat perspektiv än det vi brukar läsa. Jag uppfattar att Magnus har skrivit boken ur den danske teologen Grundtvigs perspektiv. Grundtvig hade ståndpunkten att teologi ska kunna levas ut i verkligheten för att fungera. 

I Grundtvigs teologi beskrivs den riktiga kyrkan som byggd av levande stenar. Det vill säga att det är människan och inte kyrkobyggnaderna som bildar kyrka.
I psalm 56 kan vi sjunga med Grundtvigs ord:
”Vi är vår Herres kyrkohus, byggt utav levande stenar.”

Magnus Olsson gör i sin bok Hemliga rum i Järfälla alla de stenar som genom åren byggt Herrens kyrkohus i Järfälla levande för läsaren. Människor som levt och verkat i Järfälla församling blir i Magnus texter läsarens följeslagare av kött och blod. Jag vill bjuda in dig att läsa boken i lugn och ro. Ge dig tid att läsa allt det som inte är skrivet utan som du kan ana mellan raderna. 

Följ Magnus i hans sökande efter att se det som finns i det som varit. Kännetecknande för Magnus Olssons skrivande är just att han söker se och förstå det som inte i förstone syns eller sägs.

Krister Kappel
Kyrkoherde i Järfälla församling