Kollektkorg
Foto: Gustaf Hellsing

Kompensation för uteblivna kollekter

Järfälla församling kompenserar de organisationer som drabbats av uteblivna församlingskollekter under det gångna året.

Vid en vanlig gudstjänst insamlas kollekt till olika välgörande ändamål. Vissa söndagar under året är ändamålet gemensamt för hela Svenska kyrkan, andra är beslutade på stiftsnivå, och några är så kallade församlingskollekter, där den enskilda församlingen väljer ändamålet.

Under året som gått har en stor del av gudstjänsterna inte kunnat firas som vanligt, vilket inneburit att många viktiga organisationer drabbats ekonomiskt till följd av att församlingskollekter uteblivit. Kyrkorådet i Järfälla församling har beslutat att ekonomiskt kompensera dessa organisationer.

Kompensation har utbetalats till

  • Goda Nyheter
  • S:t Lukasföreningen
  • Bibeläventyret
  • Järfälla Halliwickklubb
  • Soldathemmet vid Livgardet
  • Alsike Klosterby