Foto: Shutterstock

Järfälla församling söker arbetsledande komminister

Nyhet Publicerad Ändrad

till S:t Lukas kyrka, Kallhäll, för en 100% tillsvidareanställning. Välkommen med din ansökan senast 1 december!

Jessica har blivit kyrkoherde i grannförsamlingen! Därför söker vi nu hennes efterträdare som arbetsledande komminister i St Lukas kyrka.

Järfälla församling söker arbetsledande komminister till S:t Lukas kyrka. 100 % tjänst, tillsvidareanställning.

Järfälla församling är en av Stockholms större församlingar med ca 33 000 tillhöriga. Församlingen har ca 90 anställda och dess geografiska gränser är samma som Järfälla kommuns. Inom församlingen finns fyra kyrkor, ett begravningskapell samt två kyrkogårdar. Församlingen är organiserad i fem arbetslag. Nu söker vi en arbetsledare till S:t Lukas kyrka, belägen i Kallhäll. 

Anställningsform tillsvidare
Anställningens omfattning 100 %
Tillsättning 2023-03-01 eller enligt överenskommelse

Om Järfälla församling

Järfälla församling är en arbetsplats som strävar efter att hålla sig i framkant både när det gäller utveckling av såväl nya verksamheter som av befintliga. Vi är en arbetsplats som gärna tar emot praktikanter och som deltar i utvecklingsprojekt såväl med andra församlingar, som med Stockholms stift och med Svenska kyrkan centralt. 

Vi samarbetar även med andra aktörer, inte minst med Järfälla kommun – ett för oss naturligt steg i tron om att samarbete och löpande kunskapsinhämtning är en nödvändighet för utveckling. Järfälla församling vill ha ett lärande och prövande förhållningssätt. Det innebär att vi vågar göra fel, utvärdera och pröva igen.

Vi är en församling som gärna ser att våra medarbetare bär med sig olika erfarenheter och bakgrunder eftersom vi är övertygade om att det bidrar till att hålla församlingen levande och inte minst gör mötet med alla som deltar i verksamheterna bättre. Detta oavsett om det är ett möte med besökare på en av våra kyrkogårdar, med någon som deltar i gudstjänstfirande eller någon som äter lunch i restaurang. 

Om arbetet och kompetenser

Som arbetsledare ansvarar du direkt under kyrkoherden för personal, budget, arbetsmiljö och verksamhet i S:t Lukas kyrka (drygt 10 medarbetare) samt för att bemanna Järfälla kyrka och Pilgrimskapellet med präster och musiker. Du ingår i S:t Lukas kyrkas Pastorala råd.

S:t Lukas kyrka är belägen i Kallhäll, en kyrka öppen för en mångfald av olika åldrar och bakgrunder och med en stor mängd olika aktiviteter, inte minst sång och musik, barn och ungdomar.

I arbetet har du ansvar för arbetslaget i S:t Lukas kyrka, men du är samtidigt och i allra högsta grad en del av Järfälla församling som helhet och arbetar aktivt tillsammans med kyrkoherde och övriga arbetsledare med att bidra till utvecklingen av församlingen i stort.

Önskvärda egenskaper för tjänsten är att du kan samarbeta med både förtroendevalda, anställda och frivilliga, samt är du lyhörd för medarbetarna. Vi önskar att du har förmåga utveckla dina medarbetare, och har ett stödjande och uppmuntrande förhållningssätt. Utöver det att du har förmåga att arbeta med verksamhets- och kommunikationsplaner samt erfarenhet av budgetansvar.

Krav

  • vara behörig enligt Kyrkoordningen att utöva tjänst som präst i Svenska kyrkan
  • ha ledarerfarenhet

Upplysningar om tjänsten Kyrkoherde Krister Kappel, krister.kappel@svenskakyrkan.se / 08-580 218 60
Sista ansökningsdag 2022-12-01
Skicka din ansökan till krister.kappel@svenskakyrkan.se

Förutom personligt, brev, CV och referenser så behöver du bifoga en försäkran om att du kan tjänstgöra med alla oavsett kön. 

Fackliga företrädare

Vision Göta Levin gota.levin@vision  
KyrkA Rebecca Söderblom rebecca.soderblom@kyrka.se