Paula Tilli
Foto: Paula Tilli

Föreläsning: Att uppleva världen annorlunda

Nyhet Publicerad Ändrad

Måndag 2 oktober kl 18 i S:t Lukas kyrka föreläser Paula Tilli om hur det är att leva med autism. Fri entré, anmäl dig redan nu!

Att uppleva världen annorlunda - vill du veta hur det är?

Paula Tilli har fått diagnoserna Aspergers syndrom och ADD i vuxen ålder, och föreläser ur ett inifrånperspektiv om hur det är att leva med autism. Paula  och har gått den tvååriga informatörsutbildningen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på Ågesta Folkhögskola.

Att leva med autism innebär att fungera annorlunda än de flesta, och att ofta bli missförstådd av omgivningen. Eftersom Paula talar utifrån sina egna erfarenheter blir hennes föreläsningar annorlunda än när en läkare föreläser om samma tillstånd.

Tid Måndag 2 oktober kl 18-20 Fika från 17.30.
Plats S:t Lukas kyrka, Svarvargränd 1, Kallhäll
Kostnad Ingen
Anmälan till Järfälla kommuns anhörigkonsulent malin.karlsson@jarfalla.se

Föreläsningen arrangeras i samarbete mellan Järfälla kommun, Svenska kyrkan och Attention.