Foto: Alex & Martin / Ikon

Café Lukas

Nyhet Publicerad Ändrad

Torsdagar kl 13-15 från 13 juni till 15 augusti i S:t Lukas kyrka. Fika, andakt och ibland musik!

Fika, andakt gemenskap och ibland en musikstund, kl 13-15 på S:t Lukas kyrkas trivsamma innergård. Fika till självkostnadspris (20:-). 

Caféträffarna i juli arrangeras i samarbete med Y's Men's Club.