Andakt i påsktiden

Anders Gezelius Hägglund, präst, och Thore Kennestad, musiker. En lite längre andakt (13 min) från S:t Lukas kyrka.