Foto: Ihor Oinua / Unsplash

Möta Sverige direkt

Lär känna Sverige, svenska språket och svenskarna! Varje onsdag kan du följa med på studiebesök, kulturupplevelser, utomhuslek och andra aktiviteter för vuxna och barnfamiljer som vill lära sig mer om det svenska samhället.

Varje onsdag kl 10-14 (tiden kan variera) kan du lära känna Sverige lite bättre! Följ med på utflykter, studiebesök, kulturupplevelser och andra aktiviteter. Bekanta dig med Sverige och det svenska samhället, öva på att prata svenska, lär känna svenskar och träffa andra i samma situation.

Du hittar aktuellt program här på TIAs kanal på Telegram.

Projektet ”Möta Sverige Direkt” drivs genom medel från Länsstyrelsen och Stockholms stift, och vänder sig till asylsökande (främst från Ukraina). Projektet syftar till att öppna vägar in i det svenska samhället genom svenskaundervisning och samhällsinformation - i form av utflykter, studiebesök och andra aktiviteter för vuxna och barnfamiljer.