Foto: Ihor Oinua / Unsplash

Möta Sverige direkt

Onsdagar kl 15-17 för ukrainare i Järfälla. Lär känna Sverige, svenska språket och svenskarna! Utflykter, studiebesök och andra aktiviteter. Ukrainsktalande tolk finns.

Varje onsdag kl 15-17 (tiden kan variera) kan du som kommit hit från Ukraina lära känna Sverige lite bättre! Följ med på utflykter, studiebesök, kulturupplevelser och andra aktiviteter. Bekanta dig med Järfälla och det svenska samhället, öva på att prata svenska, och träffa andra i samma situation. Ukrainsktalande tolkar på plats.

Möta Sverige Direkt drivs genom medel från Länsstyrelsen och Stockholms stift, och vänder sig till ukrainare i Järfälla. Projektet syftar till att erbjuda socialt stöd, bidra till välmående, och erbjuda verksamheter som främjar introduktion och  etablering i Sverige.

Ukrainsktalande tolkar finns på plats.