Diakoni - kyrkans omsorgsarbete

När människan blir bemött där hon är kan nya vägar öppnas. Kyrkans omsorgsarbete är tro omsatt i handling - här och nu, i glädje och sorg.

Någon gång hamnar vi alla i någon form av utsatthet. Svåra omständigheter i vårt yttre eller inre liv kan få oss att tvivla på vårt eget värde. Då behöver vi bli sedda och bemötta med den medkänsla och respekt vi kanske har svårt att känna för oss själva just då.  

I kyrkans omsorgsarbete omsätts kärleksbudskapet i handling. Genom samtal och stöd, och genom sammanhang där livsglädjen kan återupprättas och växa. Vi kallar vårt sammanhang för Diakonala centret, och du hittar oss i Maria kyrka, på Vasavägen 25 i Jakobsberg. 

Vad är diakoni?

Inom Svenska kyrkan kallas omsorgsarbetet för diakoni. Ordet kommer av grekiskans ”diákonos” som betyder "tjänare". Enligt det diakonala synsättet tjänar vi verkligen vår nästa först när vi möter henne i jämnhöjd och som medmänniska, istället för som problem, symptom eller enbart hjälpbehövande.

Man kan också säga att diakoni är en saklig omsorg om medmänniskan på kristen grund. 

Omsorgsarbetet i Järfälla församling

Järfälla församling driver ett brett och aktivt omsorgsarbete. Dels i Maria kyrka i Jakobsberg, där Diakonala centret har öppet alla vardagar, med café, andakter, soppluncher och olika aktiviteter. Men också på sjukhus och äldreboenden, och genom samtal och gemenskapsaktiviteter på andra håll i Järfälla. Dörren till ett förutsättningslöst möte är alltid öppen för dig, var du än befinner dig i livet. Välkommen!

Prata med en diakon!