Meny

Konfirmation i Järfälla

Ta chansen att fundera över livets viktigaste frågor tillsammans med jämnåriga och vuxna. En gång i veckan, på sommarläger, eller inför en spännande resa tillsammans.

Alternativ för konfirmation

Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle att få fördjupa sig i livsfrågor tillsammans med både jämnåriga och vuxna. Här kan du läsa om de olika alternativ vi erbjuder i Järfälla församling under läsåret 2020-2021. 

Om du vill gå något av de avgiftsbelagda alternativen men känner att avgiften är ett hinder för att delta kan du söka stöd ur Församlingens barn- och ungdomsfond.

Här kan du läsa mer om hur konfirmation brukar gå till och vad den innebär.

1. Musikkonfa

Älskar du musik? Sjunger du eller spelar du något instrument? Är du intresserad av att producera musik eller av ljud och ljus?

Gruppen tar avstamp i musiken, och undervisningen har musikkoppling. I våra lokaler finns fullt utrustad replokal, möjlighet att spela in och en scen på ungdomskvällarna Thank God it’s Friday. Under året testar vi att sjunga i kör, går på konsert och pratar om livet.

Start Söndag 6 december kl 10 i Viksjö kyrka, Agrargränd 2, Viksjö.
Träffar Udda veckor i S:t Lukas kyrka, Svarvargränd 1 i Kallhäll.
Oftast på onsdagar, ibland på fredagar i samband med ungdomskvällarna Thank God it´s Friday.
Läger En övernattning på hemmaplan under året.
Konfirmation Lördag 29 maj 2021 i S:t Lukas kyrka.
Kontaktperson Therese Thelander, 08-580 218 71
Avgift Gratis (Konsertbesök och liknande ingår)
Anmälan senast 25 november
Maxantal 15 personer

2. Konfirmander på väg

Assisi i Italien är målet för denna grupp. Här växte helgonen Franciskus och Klara upp på 1200-talet. Båda kände sig i unga år kallade av Gud att lämna sina rika familjer för att leva i fattigdom, med fokus på andra människor och Skapelsen. Under våren vrider och vänder vi på pilgrimslivet. Vi är ute och inne, gör vandringar i naturen och upplever saker tillsammans. Utmana dig själv med en spännande resa!

Start Söndag 6 december kl 10 i Viksjö kyrka, Agrargränd 2, Viksjö
Träffar torsdagar (från 22 januari) kl 16:30-18:30 i Maria kyrka, Vasavägen 25
Vi börjar varje träff med att äta soppa med tillbehör (gratis).
Läger Fem dagar under påsklovet 2021 (om UD tillåter, annars läger i Sverige).
Konfirmation Lördag 8 maj 2021 i Maria kyrka.
Kontaktperson Omar Ud-Din, 08-580 219 08
Anmälan senast 1 november
Avgift 3200 kr. Anmälningsavgiften på 500 kr betalas in senast 27 november, återstående belopp senast 27 januari.
Maxantal 21 personer

3. Sommar i stockholm

Lär känna både dig själv och din hemstad lite bättre under två veckors sommarläger på hemmaplan. Under sommarveckorna träffas vi under dagtid och åker till spännande plat-ser i och kring Stockholm. Vi är ute mycket, upplever saker, badar, lagar mat och har kul tillsammans. Gruppen träffas även vid några tillfällen under vårterminen.

Start söndag 6 december kl 10 i Viksjö kyrka, Agrargränd 2 i Viksjö.
Träffar ungefär två gånger i månaden, en söndag och en fredag, februari-maj. Söndagarna i Maria kyrka kl 14-16, och fredagarna i S:t Lukas kyrka kl 19-21 (i samband med Thank God it’s Friday).
Under sommaren dagtid 21-24/6 och 29/6-2/7 (uppehåll för midsommar).
Konfirmation Lördag 3 juli 2021
Konfirmation Marina Thunholm, 08-580 219 27 
Avgift Gratis (mat och alla aktiviteter ingår)
Anmälan senast 20 november
Antal Minst 8 och max 20 personer

4. sommarläger på gotland

Sommar, sol och konfaläger på Gotland. Låter det som någonting för dig? Kul utflykter till stan och mysiga träffar under vårterminen. Vi kommer ha ett fullt program som rymmer allt en konfa ska ha. Musik, tro, hopp, kärlek och meningen med livet.

Start Söndag 7 februari 2021 i Viksjö kyrka.
Träffar 7 februari, 19 mars, 21 mars, 18 april, 23 maj, 20 juni, 8 juli
Läger 28 juni - 2 juli 2021
Konfirmation Lördag 11 juli 2021 i Viksjö kyrka, Agrargränd 2 i Viksjö.
Kontaktperson Björn Skogsberg, 08-580 219 13 
Avgift 1500 kr
Anmälan Senast 11 januari 2021

5. sommarläger på gålö

Gålölägret är ett konfirmationsläger som välkomnar dig som går i grundskola, resursskola, specialskola, träningsklass eller särskola. De flesta som är med på Gålölägret är mellan 14 och18 år.

Under tre veckor får du med andra fundera över och prata om vad som är viktigt i livet. Dagarna är fyllda av aktiviteter. Vi är mycket utomhus: badar, paddlar, håller på med scouting. Vi gör allting tillsammans. Alla aktiviteter utgår från att alla är viktiga och kan bidra. Det gör att alla lär känna varandra väldigt bra.

Träffar Individuella samtal för att du ska kunna få rätt stöd under lägret.
Läger 14 juni - 3 juli 2021 på Gålögården i Sörmland.
Konfirmation Lördag 3 juli 2021 i Högalids församling.
Kontaktperson Anders Marklund, anders.marklund@svenskakyrkan.se, 08-616 88 24.
Mer info svenskakyrkan.se/hogalid/galolagret

Anmälan till konfirmation

Välkommen med din anmälan! Du kan anmäla dig

  • I webbformuläret nedan. Observera att formuläret i dagsläget är okrypterat. Vi jobbar på att hitta en krypterad lösning, men vill under tiden ändå kunna erbjuda dig möjligheten att lämna in din anmälan digitalt. Formuläret samlar in ett minimum av personuppgifter, som kompletteras i efterhand.
  • Genom att fylla i, skriva ut och posta denhär blanketten. Portot betalas av församlingen.
  • Genom att ringa in din anmälan till den som är kontaktperson för respektive alternativ, eller till samordnaren Marina (se kontaktuppgifter nedan).

För att du ska kunna anmäla dig till konfirmandverksamheten behöver vi spara och hantera dina personuppgifter (vilket bland annat innebär att vi kommer kontrollera i kyrkobokföringen om berörd ungdom är döpt). Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning, och den rättsliga grunden för att ta in en anmälan är berättigat intresse (i intresseavvägningen har vi beaktat att både vi och den som anmäler har ett intresse av anmälan).

Här hittar du vår integritetspolicy, information om hur Järfälla församling hanterar dina personuppgifter, och kontaktuppgifter till församlingens dataskyddsombud.

Kontakta vårt dataskyddsombud om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, men vi ser förstås gärna att du också berättar för oss vad du tycker.

Webbanmälan till konfirmation

Förstahandsval (läs mer om alternativen ovan)

Andrahandsval

Marina Thunholm

Marina Thunholm

Assistent i barn- och ungdomsarbetet, Viksjö kyrka

Mer om Marina Thunholm

Samordnare för konfirmandarbetet

Therese  Thelander

Therese Thelander

Församlingspedadog, S:t Lukas kyrka

Björn Skogsberg

Björn Skogsberg

Präst, Viksjö kyrka

Omar Ud-Din

Omar Ud-Din

Maria kyrka, Präst