Foto: Alex & Martin / Ikon

Kom och lyssna

Förundran och glädje, sorg och förtröstan; musiken kan hitta genvägar till hjärtat. I församlingen finns många tillfällen att höra levande musik.