Högst åtta i våra lokaler och verksamheter

Förbudet mot sammankomster med fler än åtta deltagare påverkar allt som sker i våra lokaler och verksamheter. Ett undantag har gjorts för begravningar och minnesstunder, där upp till tjugo deltagare är tillåtna. Läs mer här.

Förbudet mot fler än åtta personer på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar  berör alla gudstjänster och verksamheter  i församlingens regi och / eller lokaler. 

  • Vid dop eller vigsel (såväl inomhus som utomhus) får högst åtta personer närvara, utöver präst, vaktmästare och kyrkomusiker.
  • Vid begravning och minnesstunder får högst 20 personer närvara, utöver tjänstgörande vid begravningen och serveringspersonal.
  • Vid alla övriga aktiviteter och verksamheter i Järfälla församlings lokaler får högst åtta personer närvara. Detta gäller oavsett om aktiviteten arrangeras av Järfälla församling eller av extern arrangör som hyr eller lånar församlingens lokaler.

Avbokning eller ombokning av dop, vigsel, begravning och lokaler görs via expeditionen.
Frågor och synpunkter? Hör av dig till kanslichefen eller kyrkoherden.

Kontakta församlingsexpeditionen

Bokning av dop, vigsel och lokaler
Tel: 08-580 218 04
Telefontid: måndag-torsdag kl 9-12 och 13-15, samt fredag kl 9-12
E-post: Boka dop och vigsel

Begravnings- och kyrkogårdsfrågor
Tel: 08-580 218 03
Telefontid: måndag-torsdag kl 9-12 och 13-15, samt fredag kl 9-12
E-post: Begravnings- och kyrkogårdsfrågor

Cattis Ljung

Kanslichef, Järfälla kyrka, Maria kyrka

Krister Kappel

Krister Kappel

Kyrkoherde, Präst, Maria kyrka