Foto: Pixabay

Hjälp med matinköp

Är du 70+ och håller dig hemma nu i virustider? Det finns hjälp att få!

Du som är 70+ och håller dig hemma för att undvika coronaviruset kan få hjälp med matinköp och apoteksbesök. Hjälpen riktar sig till dig som inte har hemtjänst.

Hjälpen utförs av anställda i Järfälla kommun som kan visa legitimation. Inga bankkort eller kontokortsuppgifter krävs. Utförarna följer folkhälsomyndighetens riktlinjer kring handtvätt och håller avstånd.

Läs mer här på Järfälla kommuns hemsida. 

Välkommen att anmäla ditt behov av hjälp till kommunens Servicecenter på telefon 08-580 285 00.

Du är alltid välkommen att ringa någon av våra präster eller diakoner när du känner att du behöver någon att prata med.

Läs mer hos Svenska kyrkan: Stöd från civilsamhället till coronavirusets riskgrupper