Meny

Heliga danser

Cirkeldans i kyrkorummet. En gemensam meditation i rörelse. En lördag i månaden kl 10-12, Maria kyrka, Jakobsberg.

Dansen som andlig uttrycksform har en lång tradition, både inom och utom den kristna kyrkan. Den form av  Heliga danser som används inom Svenska kyrkan idag är baserad på folkliga cirkeldanser, med enkla steg och rörelser som är lätta att lära sig. Att dansa heliga danser tillsammans är ett rofyllt, lekfullt och kravlöst sätt att mötas. Inga förkunskaper behövs. 

Dansen sker i kyrkorummet, som en form av bön eller andakt i rörelse. Man kan se det som en andlig övning, som i likhet med bön, pilgrimsvandringar och meditation kan bli en väg att gestalta sin andlighet i det kristna sammanhanget.

O människa, lär dig dansa, för annars vet änglarna i himlen inte vad de ska göra med dig

Augustinus (354-430)

prova heliga danser i Maria kyrka

Järfälla församling bjuder in till heliga danser omkring en lördag i månaden.
Tid kl 10-12
Plats Maria kyrka, Vasavägen 25, Jakobsberg.