Foto: Kristina Strand Larsson / Ikon

Föräldraskap i Sverige

Anmälan är öppen! Välkommen till samtalsgrupp på lätt svenska om att vara förälder i ett nytt land. I Maria kyrka, fem måndagar kl 9.30-12, med start 17 april.

Kursen Föräldraskap i Sverige arrangeras i samarbete med Järfälla kommun, och är till för dig som är utrikesfödd förälder med barn i åldern 0-18 år, eller annan intresserad vuxen som som vill veta mer om det svenska samhället.

Vid fem tillfällen får du träffa andra föräldrar i grupp och samtala utifrån olika teman. Det är gratis att delta.

Grupp på lätt svenska 

Tid och plats Fem måndagar kl 9.30-12 i Maria kyrka, Jakobsberg
Datum 17 och 24 april, samt 8, 15 och 22 maj
Anmälan via Järfälla kommuns hemsida
Kontakt och info Jens Alexandersson eller Michaela Persson (se nedan)