Foto: Magnus Aronson / Ikon

Ekonomisk rådgivning

Ibland är tillvaron svår att reda ut. Vi kan hjälpa dig att tänka kring din ekonomi. Vi kan också följa med till svåra möten med myndigheter.

Paus i fondhanteringen till 1 oktober

Vi ser över våra rutiner för fondhantering, därför är det just nu inte möjligt att söka medel ur församlingens fonder. Vi räknar med att vara igång igen 1 oktober.

Du är alltid välkommen att höra av dig om du behöver någon att prata med.

Om du har ekonomiska bekymmer är du välkommen att ta kontakt för ekonomisk rådgivning. I ett samtal med någon av våra diakoner får du hjälp och stöd i att tänka kring din ekonomi.

Vi kan också hjälpa dig att söka fonder och stiftelsemedel som kan passa in på din situation, antingen här i Järfälla församling eller på andra håll. Och om du känner att du vill ha någon med dig i olika myndighetskontakter kan vi vara medföljare, eller stötta dig i att ta de kontakter du behöver.

Här kan du läsa mer om Fonderna i Järfälla församling.

Välkommen att ta kontakt med oss!