Suomenkielinentyö Jämshögin seurakunnassa

Ruotsissa asuu noin 708 900 suomalaistaustaista henkilöä. Suomenkieltä on käytetty Ruotsin kirkossa jo 1500-luvulta asti seurakuntatyössä. Ruotsissa on viisi virallista vähemmistökieltä; saami, romani, chayib, meänkieli ja suomenkieli. Jämshögin seurakunnassa on ollut suomenkielistä toimintaa jo yli 50 vuoden ajan. Olofströmin kuntaan muutti 60- ja 70 luvulla paljon siirtolaisia, joista suurin ryhmä on suomalaiset.

Moni heistä on työskennellyt Volvolla. Nykyisin monet ovat jo eläkeiässä ja nuoeremmat ovat jo integroituneet rouotsinkielissen seurakuntaelämään. On kuitenkin tärkeää, että saa viettää jumanlanpelvelusta omalla äidinkielellä. Jämshögin seurakunnassa on suomenkielinen jumalanpalvelus kerran kuukaudessa ja Avoimet ovet, päivävapiden tapaaminen, on myös kerran kuukaudessa. Työryhmä suunnittelee ja toteutaa seurakunnan tomintaa. Kesäisin osallistumme kuutamoleirille Södra-Hokaan. Sinulla on mahdollisus saada soumenkielisiä kirkollisa toimituksia, kuten kaste, aviolittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen. Soumenkielisinä pappina toimii Jaako Punta, Helsingborgista. Jos toivot henkilökohtaista keskustelua tai kotikäyntiä voit otta yhtettä diakoni Mervi Juutilaiseen. Pulelin numero 0454-977 56 ta sähköpostilla mervi.juutilainen@svenskakyrkan.se

Jakkon tavoitta puhelinumerosta 076-83 120 83