Sommargruppen 2021-2022

Vi träffas de 3 första veckorna på sommarlovet, veckorna 24, 25 och 26 samt några träffar på hösten 2021 och våren 2022. Konfirmation 3 juli 2022. Anmäl dig här senast den 15 september 2021

GDPR-INFORMATION Rättigheter: Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av dina och ditt barns personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att individens identitet kan bevisas. Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig eller ditt barn. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av de berörda personuppgifterna begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. Om du anser att vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter är olagliga eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till integritetsskyddsmyndigheten. Om du har frågor om vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter, hör av dig till dataskyddsombud Johan Abrahamsson på telefon 0709-32 01 41 eller e-post gungvalaryd@telia.com

Har du funderingar eller frågor om konfirmation kontakta

Anna Söyseth

Anna Söyseth

Välkommen till JÄMSHÖGS FÖRSAMLING

Församlingsassistent

Ulf  Kleander

Ulf Kleander

Välkommen till JÄMSHÖGS FÖRSAMLING

Vikarierande kyrkoherde t o m 2022-07-31