Foto: Magnus Aronson/Ikon

Kyrkovalet 6-19 september Jämshögs församling

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras. Här hittar du information om hur och var du röstar och övergripande information om nomineringsgrupper och kandidater i valet.

Kyrkovalet i Jämshögs församling kommer vara Cornasäkrat med separata in och utgångar i våra vallokaler. Det kommer även finnas plexiglasskärmar vid lämnandet av valkuvert, engångspennor och handsprit.

Sammanställning av tider för förtidsröstning och tider på valdagen

Här hittar du valresultatet på valdagen den 19 september

BRa att veta inför kyrkovalet

Här hittar du information inför valet.

 

Valnämndens kansli

Valnämndens kansli är förlagd till församlingens expedition,  Bygatan 2 i Jämshög tfn 0454-97 700 men går även att nå på tfn 0454-97 702, 0454-97 758 samt 070 580 98 86

Nomineringsgrupper

Personer som ställer upp i kyrkovalet kallas för kandidater. De representerar olika nomineringsgrupper. De motsvarar ungefär partier i de allmänna valen. Nomineringsgrupperna driver de frågor som de tycker är viktiga för Svenska kyrkan och i kyrkovalet röstar man på de nomineringsgrupper och kandidater som man tycker bäst representerar ens egna åsikter.

Lokala nomineringsgrupper

Inom Jämshögs församling finns det tre nomineringsgrupper som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige:

Arbetarepartiet Socialdemokraterna, Levande kyrka och Sverigedemokraterna.

För att ni väljare ska få en samlad information och för att spara kostnader har nomineringsgrupperna tillsammans med församlingens valnämnd enats om att bifoga sin valinformation i nummer 3 av Kyrknytt, 2021. I kuverten finns valsedlar och information som tagits fram av respektive nomineringsgrupp och som svarar för innehållet.

Se film med våra tre lokala nomineringsgrupper och vad de står för

Förtidsröstning

Förtidsrösta kan man göra i princip på alla församlingsexpeditioner över hela landet oavsett var man är röstberättigad. Man måste alltid ha sitt röstkort med sig när man förtidsröstar. För att undvika trängsel på valdagen uppmanar vi till förtidsröstning. Förtidsröstning är möjligt två veckor innan valdagen, fr o m 6 september t o m 18 september.   

Förtidsröstning i Jämshög

Röstningslokalen i Jämshög är belägen i Jämshögs prästgård, Bygatan 2 i Jämshög.

Öppettiderna i Jämshög är varje vardag (även lördag)  6-11 september kl 10-12 samt 13-18 september kl 10-12 och 14 september även kl 17-20. En nyhet i detta valet är att på valdagen 19 september är församlingsexpeditionen röstningslokal och öppettiderna är kl 12-14 samt kl 16-20

Förtidsröstning i Olofström

Röstningslokalen i Olofström är belägen i församlingsgården, ingång från Kapellgatan 2.

Öppettiderna är 7/9 kl 17-20, 8/9 kl 13-15, 13/9 kl 13-15 samt 15/9 kl 13-15

                                 

VALLOKALER PÅ VALDAGEN

Röstlokaler1
Röstlokaler2