After school

Här kan du som går i årskurs 3-6 komma efter skolan och träffa kompisar, spela spel, rita, måla och prata om det som känns viktigt. Vi serverar mellanmål.

Vi har tagit ett beslut för att skjuta upp terminsstarten för våra barngrupper till vecka 5 pga smittoläget i Blekinge just nu.Välkomna då!
Ann-Mari och Christina

 

Vi träffas på onsdagar 14.30 - 16.30 i Petrusgården i Jämshög.
Glöm inte anmäla dig nedan! 
Vi ses!

Här anmäler du dig till After School!

Vi kommer att ta bilder/filma under After School för att publicera på sociala medier och på vår hemsida. Vi behöver ert samtycke till publiceringen och om ni inte vill att era barn ska medverka på bild/film så är det viktigt att ni är tydliga med det i anmälan.

GDPR-INFORMATION Rättigheter: Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av dina och ditt barns personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att individens identitet kan bevisas. Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig eller ditt barn. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av de berörda personuppgifterna begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. Om du anser att vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter är olagliga eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till integritetsskyddsmyndigheten. Om du har frågor om vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter, hör av dig till dataskyddsombud Johan Abrahamsson på telefon 0709-32 01 41 eller e-post gungvalaryd@telia.com