Barn & Unga

Babyrytmik, Småbarnssång, Små och stora, och After School.

Vi har tagit ett beslut för att skjuta upp terminsstarten för våra barngrupper till vecka 5 pga smittoläget i Blekinge just nu.Välkomna då! Ann-Mari och Christina

Läs mer och anmäl dig nedan under respektive grupp. 
(Små och Stora behövs ingen anmälan)

Babyrytmik

För barn 0-9 månader. På babyrytmiken sjunger vi enkla barnvisor, rör oss till musik och spelar på rytminstrument. För ditt barn är din röst den vackraste i världen. Även om du inte tycker du kan sjunga, så gör det ingenting - det viktigaste är att du sjunger. Vi bjuder på fika.

Småbarnssång

För barn 9-18 månader. På småbarnssången sjunger vi enkla barnvisor, rör oss till musik och spelar på rytminstrument. För ditt barn är din röst den vackraste i världen. Även om du inte tycker du kan sjunga, så gör det ingenting - det viktigaste är att du sjunger. Vi bjuder på fika.

After school

Här kan du som går i årskurs 3-6 komma efter skolan och träffa kompisar, spela spel, rita, måla och prata om det som känns viktigt. Vi serverar mellanmål.

Små och stora

För dig som är hemma på dagarna med barn, från 0 år och uppåt. Här är en grupp som hela familjen är välkommen till. Vi träffas, umgås, fikar, leker och pysslar. Vi har också en sångstund med andakt. Du väljer själv när du vill komma och hur länge du vill stanna. Det finns fika att köpa.

Nätvandrarchatten

Här finns Svenska kyrkans nätvandrare och vill lyssna på och prata med dig - du som är ungefär mellan 12 och 25 år. Du får prata om precis vad du behöver och vill. Du är välkommen om du bara vill småprata med någon trygg vuxen, eller om du vill prata om något som känns svårt och jobbigt för dig.

Barn & Unga behöver livsglädje och hopp och stärka förmågan att möta livets utmaningar. I kyrkan vill vi gemensamt dela ansvaret för våra barn och ge de bästa förutsättningarna för deras uppväxt.

Svenska kyrkan vill erbjuda en trygg och skapande miljö där de kan dela tro och livsfrågor på sina villkor, en plats där barn & unga alltid är välkomna och får känna sig hemma. Vi vill även ge en trygg miljö för föräldrar och andra vuxna i deras närhet.

Från födelse och dop till att man blir vuxen vill kyrkan finnas med i barn och ungdomars utveckling kring livet och tron. Alla ska få möjlighet att hitta sin plats och sin tro i gemenskapen. Tillsammans skapar vi en trygg och välkomnande plats där vi får vara de vi är och nya vänskaper växer fram.

”Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du” (Psalm 791)