Illustration av regnbågsfärgat hjärta och två som håller handen.

Ja, Västerås stift gav våren 2019 ut en överlevnadsguide för kristna queerkids

Guidens vill hjälpa unga kristna människor som i hbtq-sammanhang ifrågasätts för sin kristna tro och som i kristna sammanhang ifrågasätts för sin hbtq-identitet. Den vill ge kunskap, exempel och teologisk tolkning.

Unga människor har rätt att känna sig trygga, sedda och respekterade. För unga Hbtq-personer är det inte alltid så. Risken att utsättas för kränkningar, våld eller hot om våld är stor. Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) utsätts unga hbtq-personer i större utsträckning för mobbning, hot och våld än andra unga.

Det är med detta som bakgrund överlevnadsguiden togs fram.

Guiden innehåller, förutom definitioner och begrepp, lite information om Bibeln och hbtq-frågor. Den går igenom bibelberättelser som är viktiga för hbtq-personer i syften att  hjälpa unga människor att tolka sig själva och sina liv utifrån delar av den bibliska berättelsen. Ett sådant exempel är Josefs klädnad, (1 Mos 37:3) som beskrivs med ett hebreiskt ord som bara finns på ett ställe till i Bibeln, nämligen ifråga om Tamars klänning (2 Sam 13:18–19). Kanske hade Josef helt enkelt en prinsessklänning på sig.

Överlevnadsguiden gör dock inte anspråk på att de tolkningar den framför är de enda möjliga, utan vill peka på teologiskt rimliga tolkningar som kan göras, som kan öppna bibeltexterna mer för den som söker någon att identifiera sig med i texterna.

Överlevnadsguiden säger ingenting om könsbekräftande ingrepp. Den sexualiserar inte heller några relationer. På en fråga om guidens syfte, svarade Västerås stift genom sin stiftsprost:

 • Vi vill att du som hbtq-person ska vilja och orka leva.
 • Vi vill att du som hbtq-person ska se en möjlighet att finna närhet till Gud i Jesus Kristus.
 • Vi tror att du som hbtq-person kan hitta den viljan, orken och närheten bland annat genom at

  Unga människor har rätt att känna sig trygga, sedda och respekterade. För unga Hbtq-personer är det inte alltid så. Risken att utsättas för kränkningar, våld eller hot om våld är stor. Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) utsätts unga hbtq-personer i större utsträckning för mobbning, hot och våld än andra unga.

  Det är med detta som bakgrund överlevnadsguiden togs fram.

  Guiden innehåller, förutom definitioner och begrepp, lite information om Bibeln och hbtq-frågor. Den går igenom bibelberättelser som är viktiga för hbtq-personer i syften att  hjälpa unga människor att tolka sig själva och sina liv utifrån delar av den bibliska berättelsen. Ett sådant exempel är Josefs klädnad, (1 Mos 37:3) som beskrivs med ett hebreiskt ord som bara finns på ett ställe till i Bibeln, nämligen ifråga om Tamars klänning (2 Sam 13:18–19). Kanske hade Josef helt enkelt en prinsessklänning på sig.

  Överlevnadsguiden gör dock inte anspråk på att de tolkningar den framför är de enda möjliga, utan vill peka på teologiskt rimliga tolkningar som kan göras, som kan öppna bibeltexterna mer för den som söker någon att identifiera sig med i texterna.

  Överlevnadsguiden säger ingenting om könsbekräftande ingrepp. Den sexualiserar inte heller några relationer. På en fråga om guidens syfte, svarade Västerås stift genom sin stiftsprost:

  • Vi vill att du som hbtq-person ska vilja och orka leva.
  • Vi vill att du som hbtq-person ska se en möjlighet att finna närhet till Gud i Jesus Kristus.
  • Vi tror att du som hbtq-person kan hitta den viljan, orken och närheten bland annat genom att våga läsa och leva dig in i bibelns texter och berättelser.
  • Vi vill med guiden säga att du som hbtq-person är gränslöst älskad i en värld som ofta letar efter gränser för den gränslösa kärleken.

  Guiden är skriven av unga som ett stöd till andra unga, så att alla ska få vara de de är just nu.

  t våga läsa och leva dig in i bibelns texter och berättelser.
 • Vi vill med guiden säga att du som hbtq-person är gränslöst älskad i en värld som ofta letar efter gränser för den gränslösa kärleken.

Guiden är skriven av unga som ett stöd till andra unga, så att alla ska få vara de de är just nu.