En präst har en regnbågsfärgad stola över axlarna.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Ja, Svenska kyrkan viger samkönade par och bejakar hbtq-personers rättigheter

År 2009 fattade kyrkomötet beslut att samkönade par skulle kunna vigas i Svenska kyrkan. Det goda äktenskapet avbildar och uttrycker Guds kärlek och nåd. Det är möjligt i både heterosexuella och samkönade äktenskap.

Tidsaxel om Svenska kyrkans process med samkönade äktenskap

1972 tillsatte biskopsmötet en utredning för att man ville ha svar på frågan om hur kyrkan skulle se på homosexualitet. Det blev en bok, De homosexuella och kyrkan. Förslaget blev att kyrkan skulle tänka om utifrån den nya kunskapen som finns om att homosexualitet inte är en sjukdom som kan botas, vilket innebär att homosexuella bör få samma erkännande som heterosexuella. Utredningen drog slutsatsen att det som Bibeln fördömer i själva verket är ”sexuella avarter” och inte ”genuin homosexualitet”, och landade i att homosexuella skulle kunna prästvigas och att samkönade par skulle kunna få en kyrklig välsignelse.

1994 kan biskopsmötet ge anvisningar för hur en sådan välsignelse utformas. 2005 beslutar kyrkomötet om en ordning för välsignelse över registrerat partnerskap. Man formulerar också att kyrkan tar avstånd fördömande, skuldbeläggande och diskriminering utifrån sexuell orientering. Där sägs det att Svenska kyrkan inte ska ha verksamhet som vill ”bota” homosexuella från deras läggning och att även människor som lever i partnerskap och identifierar sig själva som homosexuella ska kunna vigas till kyrklig tjänst.

2009 beslutar kyrkomötet om en vigselordning där både samkönade och olikkönade par kan vigas i Svenska kyrkan. 2013 tas beslut om att Svenska kyrkans församlingar ska kunna genomgå Regnbågsnyckeln, en processmodell för arbetet med att främja inkludering och delaktighet.

Transpersoners rättigheter

Transpersoner har rätt att leva goda liv utifrån sin könsidentitet. Svenska kyrkan lyfter fram tre grupper bland transpersoner som man särskilt vill värna

  • barn och unga, där självmordsrisken är oroväckande hög
  • äldre transpersoner som ofta lever i stor utsatthet
  • migranter och asylsökande, där tryggheten behöver säkerställas.

Svenska kyrkan har tagit tydlig ställning för att inte diskriminera transpersoner, och Svenska kyrkans unga har arbetat aktivt med transpersoners synlighet. Det finns dock mer som kan göras och som borde göras.

Teologiska ställningstaganden

Skapelsens mångfald ger utrymme för dynamik och förändring. Det betyder att vi kan glädjas åt och forma våra liv efter den mångfalden.

Könsidentitet är inte ett enkelt, binärt begrepp. Vi behöver fundera över och jobba med de föreställningar som finns om att Gud har bestämt vissa specifika manliga eller kvinnliga egenskaper. Vi vet att vi människor har normer som är knutna till könsidentiteter också, och de normerna behöver vi också fundera över.

Att reflektera över bibeltexter och hur de påverkar oss i våra relationer till andra människor är viktigt för den kristna kyrkan. Enskilda bibeltexter inte ska läsas isolerade från sin kontext och från sin samtid, istället behöver vi lära oss mer om i vilket sammanhang texterna skrevs och hur de var tänkta att fungera för människorna som skulle läsa dem.

Det står mycket om mellanmänskliga relationer, mellan slav och slavägare, mellan judar och andra folk, till exempel. Men frågorna om samkönade relationer syns inte alls i evangeliernas texter, och vi har några texter i Gamla testamentet och några i Nya testamentets brev. De texterna har diskuterats vid många tillfällen och i länkarna nedan kan du läsa några reflektioner som går att göra kring dem.

Bibelns etiska texter behöver ställas i relation till Bibelns etiska centrum, kärleksbudet. Såväl Paulus, synoptikerna, och Johannes är ense om att det budet är det viktigaste i Bibeln. Även Luther betonade att bibeltexter som leder oss till Kristus är de viktigaste.