Kyrkoval 19 september

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras. Här hittar du information om vad valet innebär, var och hur du röstar och om de olika nomineringsgrupperna:

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Här kan du rösta i vårt pastorat:

Valdagen 19 september: Horreds församlingshem, samlingssalen mellan 11.30 – 20.00.

Förtidsröstning: Horreds församlingshem, expeditionen
Tider för förtidsröstning:

Måndag  6/9    15 – 20

Tisdag     7/9     15 – 17

Onsdag   8/9    15 – 17

Torsdag  9/9    15 – 17

Fredag  10/9      9 – 11

Lördag  11/9      9 – 12

Måndag 13/9 15 – 20

Tisdag    14/9  15 – 17

Onsdag  15/9  15 – 17

Torsdag 16/9  15 – 17

Fredag   17/9     9 – 11

Lördag   18/9     9 – 12

Söndag  19/9   11.30 – 20.00

Du kan också välja att förtidsrösta i någon annan av Svenska kyrkans röstningslokaler som är öppna under perioden 6 - 19 september 2021.

Information till nomineringsgrupper:
Valnämnden ser till att nomineringsgruppernas valsedlar finns utlagda i vallokalen och röstningslokalen. Valsedlar lämnas på pastorsexpeditionen senast den 2 september kl. 16 för förtidsröstning och senast 16/9 kl. 16 för valdagen.
Avtala tid med Carina Eriksson tel. 0320 - 80126 för inlämning.
Nomineringsgrupperna kan också lämna valsedlar till valförrättare på valdagen och röstningsmottagare under förtidsröstningen som sedan lägger ut valsedlarna.

Valnämnden ansvarar inte för valsedlar som lämnats utan överenskommelse med Carina.

/Valnämnden
Istorps pastorat