Socialt ansvar/Diakoni

Här hittar du information om socialt ansvar (diakoni) i Istorps pastorat

Vår komminister Daniel Wihlborg är diakonpräst och ansvarig för pastoratets diakoniarbete

Samtal, själavård, bikt, sjukkommunion

Vill du prata med någon med tystnadsplikt, klicka på länken för att komma till samtalssidan. 

Gemenskapsgrupp för daglediga

Gemenskapsgruppen för daglediga träffas under Coronapandemin varannan fredag kl 10-12 i Istorps församlingshem. Vi träffas till kaffe och gemenskap med goda avstånd mellan varje person.
Kaffet kostar 20 kronor. Max 20 deltagare. Obligatorisk anmälan senast onsdag till Daniel Wihlborg, 072-218 09 83.

Besöksgrupp

Vill du vara med och göra hembesök? Kontakta vår diakonipräst Daniel Wihlborg

Våra församlingsråd har även beslutat att ett antal församlingskollekter ska tillfalla diakonala ändamål som t ex: Göteborgs stadsmission och Minnamottagningen i Göteborg.

Daniel Wihlborg

Daniel Wihlborg

Präst - komminister