Ekås serviceboende i Horred

Vi har nu kommit igång med gudstjänster på Ekås varje onsdag kl 11.

Kontakta gärna vår diakon Linda Olsson för besök eller någon av prästerna Daniel Wihlborg och Fredrik Borglin för besök eller sockenbud (nattvard)