Samtal

Här hittar du information om samtal och kontaktuppgifter i Istorps pastorat

Vill du prata med någon med tystnadsplikt kan du ta kontakt med präst eller diakon. Prästen har, vid själavårdssamtal, det som kallas absolut tystnadsplikt.
Samtalet kan handla om ”allt mellan himmel och jord”.

Prästerna hör också gärna bikt (att i förtroende och enskildhet inför Gud få bekänna sina synder och ta emot förlåtelse). Detta gäller även sjukkommunion (= nattvard i hemmet eller på vårdinrättning).

Linda Olsson

Diakon

Daniel Wihlborg

Daniel Wihlborg

Präst - kyrkoherde Electus