Samtal

Här hittar du information om samtal och kontaktuppgifter i Istorps pastorat

Vill du prata med någon med tystnadsplikt kan du ta kontakt med präst.
Samtalet kan handla om ”allt mellan himmel och jord”. Prästerna ställer gärna upp för enskilda samtal samt bikt (att i förtroende och enskildhet inför Gud få bekänna sina synder och ta emot förlåtelse). Detta gäller även sjukkommunion (= nattvard i hemmet eller på vårdinrättning).

Hasse Andersson

Hasse Andersson

Präst - kyrkoherde

Daniel Wihlborg

Daniel Wihlborg

Präst - komminister