Så blir du medlem

Här hittar du information om medlemskap i Svenska kyrkan och du kan göra en anmälan direkt via webben

Anmälan om medlemskap i Svenska kyrkan. Anmälan gäller om du bor i Horreds, Istorps eller Öxnevalla församlingar.

Välj ett av följande alternativ

Godkänn behandlingen av personuppgifter genom att kryssa i rutan nedan

Som medlem i Svenska kyrkan har du möjlighet att vara med i ett sammanhang, att vara delaktig och ta ansvar. I kyrkans gemenskap och gudstjänster möter livets frågor – om ursprung, värde, mening och mål. Tillsammans med andra får vi dela tro och liv. Jesus har något att säga oss. Men det handlar inte bara om mig och oss. Mycket av kyrkans verksamhet handlar om att stå på de utsattas och svagas sida, att ge en röst och ett sammanhang till alla människor. Svenska kyrkan finns över hela landet och dessutom på många platser runt om i världen. Svenska kyrkan ger stöd till katastrofinsatser och långsiktigt utvecklingsarbete i många länder. Konkret kan det handla om att ge bidrag till skolor och sjukhus eller att stödja projekt för aidsdrabbade och föräldralösa barn.

Svenska kyrkan har många verksamheter som betyder mycket för den enskilde vid olika tillfällen. Exempel på detta är familjerådgivning, jourhavande präster, hjälp för hemlösa och närvaro på sjukhus. Svenska kyrkan är en del av det nätverk som behövs vid olyckor och kriser både hemma i Sverige och utomlands. I församlingarna finns också verksamhet för barn och ungdomar.

Som medlem i Svenska kyrkan kan du få del av kyrkans tjänster vid dop, konfirmation, vigsel (bröllop) och begravning. Som 16‑åring har man rösträtt i valen till de beslutande organen i kyrkan och från18 års ålder kan den som är döpt ställa upp som kandidat.

I Istorps, Horreds och Öxnevalla församlingar firar vi gudstjänst varje sön- och helgdag. Här finns en stor verksamhet för barn och ungdom, samtalsgrupper för vuxna, diakonal verksamhet som ger gemenskap och stöd i olika livssituationer, här finns kyrkokörer, gemenskapsgrupp för äldre, hem- och bönegrupper m m. Många är engagerade i vår verksamhet som förtroendevalda, ideella medarbetare eller anställda. Välkommen att ta kontakt med din församling och att medverka i gudstjänst och verksamhet.