Om Istorps pastorat

Svenska kyrkan i Horred, Istorp och Öxnevalla med omnejd.

Utifrån missionsbefallningen (Matteus evangelium 28:18-20) vill vi i Istorps pastorat på Guds uppdrag och i Guds kraft vara församling med följande byggstenar:

  • Välkomnande gemenskap
  • Levande och livgivande gudstjänst
  • Socialt ansvarstagande
  • Lokal förankring
  • Vägledande och hoppingivande

Du hittar mer information, kontaktuppgifter med mera här.