Nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad i Horred, Istorp eller Öxnevalla: Välkommen!

En del av er är alldeles nya i vår bygd, andra är ”återvändare”. Oavsett vilken bakgrund du har hoppas jag att du ska trivas här. Min förhoppning är att du själv får ett gott liv men också att du kan få bidra till gemenskapen med dina medmänniskor i vår bygd. Ingen människa är gjord för ensamhet och gemenskap är något vi skapar tillsammans.

Kyrkan finns bokstavligt talat mitt i våra byar och jag hoppas att det också ska få vara så i en mer symbolisk mening. Kyrkans budskap och vardagens liv har med varandra att göra. Livets innersida behöver ha sin omsorg lika väl som yttersidan. Den goda veckorytmen med en dags vila och rekreation (av re-creatio = återskapande!) mår vi gott av. Kyrkan erbjuder med sin verksamhet och sina gudstjänster en dimension av livet som lätt glöms bort i vardagens många uppgifter.

Så är du välkommen att delta i våra gudstjänster och att medverka i kyrkans olika verksamheter. Läs gärna vårt informationsblad eller annonserna i Markbladet för att se vilken verksamhet som finns.

Med önskan om att du ska trivas i vackra Viskadalen!

Ta gärna kontakt med mig för samtal eller bara för att ”titta in”. Jag har mitt arbetsrum i Horreds församlingshem.

Din kyrkoherde
Hasse Andersson