Mission/Internationellt arbete

Här hittar du information om pastoratets internationella biståndsengagemang

I vårt pastorat finns en internationell grupp. Vill du vara med?
Kontakta kyrkoherde Hasse Andersson.

Vi har sedan många år kontakt med S:ta Eufrosyniaförsamlingen i Ivernetz, Vitryssland. För information:
Kontakta komminister Daniel Wihlborg.

Under året har vi två insamlingsperioder för mission och internationellt bistånd.

 - Under hösten arbetar vi med vår ”Missionsaktion” som alltid är fredagen före 1:a Advent i Horreds församlingshem. Behållningen från Missionsaktionen går till ändamål för tydlig kristen mission och gärna med någon form av lokal anknytning.

- Under våren deltar vi i Svenska kyrkans fasteinsamling till Act – Svenska kyrkans internationella arbete.

Våra församlingsråd har även beslutat att ett antal församlingskollekter ska tillfalla internationella ändamål som t ex: Selma insamlingsstiftelse, Norea, Nordisk Östmission. Föreningen Tjernobylbarn i Horred, Eufrosyniaförsamlingen i Vitryssland, Barnens Ambassad i Ukraina, Abrigo Rainha Silvia i Rio de Janeiro, Faraja Childrens Home i Kenya, Sisters international, Koptiska kyrkans diakonala verksamhet vid sopstäderna i Kairo, Världens Barn och MER:s arbete bland romer i Viperesti i Rumänien.

Daniel Wihlborg

Daniel Wihlborg

Istorps pastorat

Präst - kyrkoherde Electus