Foto: Pixabay

Kontakt/Personal

Här hittar du kontaktuppgifter och information om Istorps pastorat

Kyrkans expedition i Horreds församlingshem:

Carina Eriksson 0320-801 26. Gäller även bokning av lokaler.
E-post: istorp.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsexpedition vid Horreds kyrkogård:

Cecilia Johansson 0320-802 61
E-post: istorp.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde:

Daniel Wihlborg 072-218 09 83
E-post: daniel.wihlborg@svenskakyrkan.se 

 

Personalsida hittar du här

Kalender med tider för gudstjänst, verksamhet och evenemang hittar du här

Information om Istorps pastorat:

Vår vision för pastoratet hittar du här. Information om våra församlingars gudstjänster får du förutom genom denna hemsida även på facebook ”Istorps pastorat”. I kyrkorna finns informationsblad att ta med hem och på Markbladets ”kyrkliga sidor” annonserar vi gudstjänsttider m m varje vecka.

facebook: Istorps pastorat

youtube: Istorps pastorat

bankgiro: 5714-27

swisch: 1231121490