Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Konfirmationsanmälan

Webbanmälan för konfirmation i Horreds, Istorps och Öxnevalla församlingar

Konfirmandanmälan

Fyll i fälten nedan och skicka in anmälan. Överst fyller du/ni i konfirmandens uppgifter och längre ned vårdnasnhavarens. Kom ihåg att klicka för godkännandet av personuppgiftshanteringen.