Församlingshem

Här hittar du information om församlingshemen i Istorps pastorat

I anslutning till våra tre kyrkor finns vardera ett församlingshem. 

Istorps församlingshem uppfördes som konfirmandsal 1927 och tillbyggdes 1966 samt 1994-95. Församlingshemmets stora sal rymmer c:a 80 personer.
Wi-Fi finns inte.

Horreds församlingshem ligger öster om kyrkans stora parkeringsplats med utsikt över Viskadalen. Det är byggt 1964 med tillbyggnad från 1994. Församlingshemmets stora sal rymmer c:a 100 personer.
Wi-Fi och projektor finns i stora salen.

Öxnevalla församlingshem intill kyrkans parkering är byggt 1989. Församlingshemmets stora sal rymmer c:a 90 personer.
Wi-Fi finns inte.

Våra församlingshem är till för församlingarnas medlemmar. Hyra av lokaler tas ut för aktiviteter som inte är församlingsverksamhet. Om man inte är så många (högst ca 20 personer) kan man också använda Klockaregården i Horred.

Bokning av samtliga lokaler sker på expeditionen i Horreds församlingshem
Carina Eriksson, tel 0320-80126.