Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Leken blir läkande

När barn kommer till ett flyktingläger bär de ofta med sig svåra minnen. Läs ett reportage ifrån flyktinglägret Yusuf Batil i Upper Nile, Sydsudan om hur leken lyckats få barn att återhämta sig känslomässigt.

Igga Idraku Pasteur arbetar med barnfrågor för ACT-alliansen, som Svenska kyrkan är en del av, i flyktinglägret Yusuf Batil i Upper Nile, grannstat till den konfliktdrabbade delstaten Blue Nile i Sydsudan. 

– En katastrof kan bli som ett blödande sår på ett samhälle, den förstör rutiner och människors förmåga att skydda och ta hand om sig själva och sina familjer, säger han.

Igga berättar att leken hjälper barnen att återhämta sig känslomässigt. Leken är dessutom en viktig del i att på längre sikt minska konflikter när barn från olika bakgrund lär känna varandra och lär sig att leka med varandra. I det arbetet är det viktigt att engagera vuxna. 

Handledare hjälper barnen leka

Det är sen eftermiddag och en stor grupp barn leker på skolgården i flyktinglägret. Flickorna hoppar hopprep och pojkarna spelar fotboll. Medan solen sjunker allt lägre ansluter två handledare till gruppen och leder barnen i sång och lekar. Det här sker inte av en slump, det är resultatet av ett medvetet arbete inom ACT-alliansen.

Enligt FN:s riktlinjer är det viktigt att skapa särskilda platser där leken får vara i centrum och där barnen kan leka tillsammans utan att vara rädda så snart som möjligt efter en katastrof.

Lekar ger känsla av vardag

Efter att ha varit på flykt, från våld eller naturkatastrofer, och kanske till och med kommit bort från sina föräldrar, kan enkla lekar hjälpa barnen att få tillbaka en känsla av normalitet och vardag.

Med stöd från Svenska kyrkan har två utrymmen för barn skapats i flyktinglägret Yusuf Batil. 200 flickor och 186 pojkar går i skolan här och när lektionerna är slut för dagen börjar leken med volleyboll, hopprep, badminton och flera andra lekar. 

– Det är viktigt att barnen lär sig att leka tillsammans, säger Igga. 

Handledare och barnskyddskommittéer 

I flyktinglägret finns tolv vuxna handledare som fått utbildning i barns rättigheter och i konceptet med särskilda utrymmen för barn. ACT-alliansen har också utsett barnskyddskommittéer. 

– Föräldrar, mor- och farföräldrar, religiösa ledare, kvinnogrupper och ungdomsgrupper kan alla spela en viktig roll i att skydda barnen och hjälpa dem att läka efter katastrofen, säger Igga.

Att engagera sig i barnens lek hjälper människor att känna att de skyddar och stöttar sina barn igen. Därför är det så viktigt att det är flyktingarna själva som ansvarar för dessa särskilda utrymmen för barn. 

Medan solen går ner avslutas lekarna i lägret och flickor och pojkar beger sig hem. Trötta, men glada. Åtminstone för en liten stund har deras bekymmer sjunkit undan. 

Melany Markham

Om Svenska kyrkans arbete i Sydsudan

  • Sydsudan blev självständigt den 9 juli 2011. Sedan dess har konflikter plågat regionen. Fler än 112 000 människor har flytt från Sudan till Upper Nile i Sydsudan.
  • Svenska kyrkan stöder ACT-alliansens arbete i Upper Nile och Jonglei. Det handlar både om katastrofinsatser för de som drabbats av konflikterna och mer långsiktigt arbete för försörjning och konfliktlösning. 

Ge en gåva till flyktingbarnen i Sydsudan här. Varmt tack för ditt stöd!