Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utsända i Afrika

Svenska kyrkans utsända medarbetare i Afrika är stationerade i Etiopien, Uganda och Zimbabwe. Rekrytering pågår till Kenya, Sydafrika och Tanzania.