Prata med oss

Utsänd till Afrika

Josephine Sundqvist

Josephine har en bakgrund inom freds och utvecklingsforskning i Afrika. Denna forskning har hon nu stor nytta av i Tanzania- där frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är centralt i hennes arbete.

Josephine Sundqvist är Svenska kyrkans regionala representant/Liaison Officer, för Östra Afrika. Hon är bosatt i Arusha, Tanzania.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, samt genusrättvisa är särskilt viktiga policyområden för denna tjänst.

Följ Josephine på Twitter: @jossansundqvist
Skicka e-post till Josephine

Mer om Josephines arbete