Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Utsänd till Afrika

Anna-Maria Sandström

Anna-Maria Sandström arbetar på Afrikas horn och har lång erfarenhet av att följa fredsprocesser på plats. Hon är uppvuxen i Afrika och Asien. Viktiga frågor för henne är fred, försoning och rättvisa.

Anna-Maria är stationerad i Nairobi i Kenya. Där arbetar hon som regional representant/Liaison Officer för Afrikas horn och fungerar som kontaktperson gentemot partners i området.

Freds- och försoningsfrågorna är viktiga för denna tjänst, inte minst i Sydsudan. Anna-Maria besöker partner och projekt i Kenya, Sydsudan, Eritrea och Somalia.

Hon har tidigare arbetat som biståndshandläggare på kyrkokansliet, med ansvar för bland annat Sydsudan. Genom åren har hon arbetat i både Gambia och Namibia. Anna-Maria är utsänd av Uppsala stift.

Följ Anna-Maria på Twitter: @Mariasandstorm
Skicka e-post till Anna-Maria

Mer om Anna-Marias arbete

Inlägg av Anna-Maria på opinionsbloggen