Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans internationella arbete

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

demokratiskt utrymme

Så arbetar vi med demokrati, företagsansvar och ett effektivare bistånd

Svenska kyrkans internationella arbete stöder människor när de arbetar för demokrati och ett starkare civilsamhälle. Vi arbetar också för att företag ska ta större ansvar och för att utveckla biståndet. Här ger vi några exempel på vad vi menar.

I Sverige tar vi för givet att det ska vara möjligt att organisera sig och kritiskt granska det som händer i samhället.

Brist på demokrati är ett problem i många länder världen över. Människor lever under hot och förtryck för att de säger vad de tycker, eller för att de vill förändra samhället. Att arbeta för demokrati och mänskliga rättigheter kan vara livsfarligt. 

DEMOKRATISKT UTRYMME - ÄR ATT KUNNA GÖRA SIN RÖST HÖRD

Svenska kyrkan arbetar för att alla människor ska kunna göra sin röst hörd och kunna organisera sig. De måste få vara med och påverka sin framtid.  

Människor som lever i fattigdom behöver få förutsättningar och självförtroende att få makt över sin situation. 

Vi brukar prata om att människor ska ha ett "demokratiskt utrymme". Det betyder att vi behöver skapa samhällen som gör det möjligt för människor att arbeta demokratiskt, människor behöver en "möjliggörande miljö".

Svenska kyrkan stöder lokala krafter som arbetar för att människor ska få förutsättningar att kunna organisera sig. Vi försöker ge stöd när människor som arbetar för demokrati tar risker. 

Vi stärker det civila samhället och demokratin 

De senaste 20 åren har det kommit allt fler aktörer inom det civila samhället. Vid sidan av staten och den privata sektorn har de fått en allt större betydelse.  

Ett starkt civilsamhälle leder till att frågor om mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, ekonomisk rättvisa och demokratiskt deltagande hamnar högt upp på den politiska dagordningen.

Svenska kyrkan vill vara med och stärka det civila samhället, på så sätt stöder vi demokratin. 

Kyrkor, och organisationer och aktörer som finns nära kyrkor, räknas idag som en del av det civila samhället. De är utvecklingsaktörer. 

Svenska kyrkan vill vara med och stärka det civila samhället, på så sätt stöder vi demokratin. 

Så stöder Svenska kyrkan demokrati

Svenska kyrkan stöder människor, kyrkor och organisationer så att de

  • kan diskutera problem och möjligheter tillsammans
  • får vara med och fatta beslut i frågor som påverkar deras tillvaro och framtid
  • kan arbeta för demokrati
  • kan organisera sig, särskilt stöder vi flickor och kvinnors rätt att arbeta tillsammans för att förändra
  • kan  ställa någon till svars ifall människor kränks och förtrycks. 

vi bevakar Sveriges politik för global utveckling

Politiska beslut som fattas i Sverige ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Det beslöt Sveriges riksdag 2003. 

Bland annat genom CONCORD Sveriges PGU-Barometer är Svenska kyrkan med och mäter hur regeringen lever upp till sina åtaganden. 

Global agenda för en hållbarare värld

I  september 2015 antog världens ledare, genom FN, 17 globala utvecklings- och hållbarhetsmål som gäller för alla länder.

Det är en global agenda som ska uppfyllas 2030 – därför kallas den agenda 2030.

Det finns mål för bland annat minskad fattigdom, minskad ojämlikhet inom och mellan länder, genusrättvisa, vikten av att minska klimatförändringarna, för hållbar produktion och konsumtion, för vatten, skog, hav och biologisk mångfald.

Mål 1 handlar om att extremfattigdom ska utrotas till 2030. Svenska kyrkan arbetar tillsammans med organisationer runt om i världen med att se till att målen uppfylls.

Företagen behöver ta ett större ansvar

Idag är många företag större än enskilda nationalstater. De kan ha hela världen som spelplan för handel och investeringar. Det har begränsat regeringarnas förmåga att reglera och beskatta företag och fonder. Företagen kan ju snabbt flytta sin produktion eller placeringar till länder och marknader där de får mer gynnsamma villkor. 

Både företag och stater måste ta ansvar när de utvinner naturresurser. Vi arbetar med att påverka beslutsfattare inom Sverige, EU och FN.

Företag viktiga aktörer för global hållbarhet

Samtidigt är det allt fler företag som profilerar sig inom ansvarsfullt företagande. Det gör de delvis som ett svar på den ökande opinionen och granskningen från starka globala och nationella civilsamhälles- och konsumentorganisationer.

Företagen blir därför allt viktigare aktörer i det globala hållbarhetsarbetet. Svenska kyrkans internationella arbete vill arbeta med dem. 

Läs inlägg på bloggen Opinion om demokrati, företagsansvar och agenda 2030