Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sommarkampanjen 2018

När fotbollen blir livsviktig

Fotbollen med många mål. Organiserad fritid förenar flyktingar från olika länder, religioner och kulturer. Under aktiviteterna lär sig ungdomarna om regler, normer och respekt - förutsättningarna för en tryggare tillvaro.

Svenska kyrkans internationella arbete stödjer fritidsaktiviteter för tjejer och killar i flyktingläger världen om. Genom att samarbeta i exempelvis ett fotbollslag lär de känna varandra, vilket motverkar konflikter och skapar en tryggare tillvaro utan våld. 

När fotbollen blir livsviktig

En aktiv fritid för flickor leder till ett mer jämställt samhälle, där alla människor kan delta i aktiviteter och beslut. Ge ungdomar på flykt möjlighet att skapa sig en bättre framtid.

Ge en gåva!

hjälp oss att sprida innehållet i Sommarkampanjen

På Svenska kyrkans intranät hittar du allt du behöver för att planera insamlingsarbetet lokalt. Du hittar annonser, affischer, kollektvädjan, insamlingsaktiviteter, filmer och aktiviteter för sociala medier. På intranätet kan du också följa insamlingsresultatet.