Prata med oss

Meny
Till innehållet
Katastrofinsatser

Stöd orkandrabbade i Haiti

När orkanen Matthew drog fram över Haiti orsakade den omfattande skador. Hundratals människor har omkommit och behovet av stöd är enormt. Svenska kyrkans lokala partners finns på plats och bistår drabbad befolkning!


Stöd de som drabbats av orkanen Matthew - K261

Orkanen Matthew som drog in över Haiti den 4 oktober 2016 är den allvarligaste katastrof som drabbat Haiti sedan jordbävningen 2010. Hundratusentals hem, skolor, sjukhus och andra byggnader totalförstördes. Och över 500 människor omkom.

Svenska kyrkans lokala partner i ACT-alliansen kunde snabbt påbörja akuta hjälpinsatser i de områden som drabbats allra hårdats. Nu har den värsta faran lagt sig men ett stort arbete återstår med att återuppbygga landet. Förstörda skördar har orsakat en osäker tillgång på livsmedel och antalet fall av kolera ökar. FN räknar med att 2,7 miljoner är i behov av humanitärt stöd den närmaste framtiden. Din gåva behövs!

Det här går din gåva till:

  • Tillfälliga bostäder och återuppbyggnad av förstörda bostäder.
  • Kontantutdelning så att människor kan köpa det viktigaste.
  • Rent vatten  genom vattenstationer, vattenreningsfilter- och tabletter.
  • Hygienpaket med tvål, handsprit, tandborstar.
  • Utdelning av nytt utsäde, verktyg och utbildning i odlingsteknik.
  • Psykosocialt stöd till drabbade genom stresshantering, mötesplatser för kvinnor och barn och meningsskapande aktiviteter.
  • Katastrofförebyggande insatser.

HJÄLPEN NÅR FRAM

Haiti är ett av världens fattigaste länder. Redan innan orkanen slog till rådde matbrist på grund av torka. Eftersom tusentals odlingar nu förstörts och boskap har omkommit är matförsörjningen hotad för en längre tid framöver. Över 800 000 människor har inte tillräckligt med mat för dagen.

I den akuta fasen stöder Svenska kyrkans partner i ACT-alliansen befolkningen med bland annat rent vatten, matpaket och tillfälliga boenden. Men nu planeras även mer långsiktiga insatser för att förse drabbade med nytt utsäde och boskap.

Svenska kyrkans lokala partners i Haiti hjälper till att reparera tak som förstördes när orkanen Matthew drog fram.
Svenska kyrkans lokala partners i Haiti hjälper till att reparera tak som förstördes när orkanen Matthew drog fram. Bild: Thomas Lohnes /DKH/ACT Alliance

Lokala partners hjälper till att reparera tak som förstördes när orkanen Matthew drog fram. Svenska kyrkan har sedan tidigare gett stöd till insatser som syftar till att stärka den lokala katastrofberedskapen, till exempel genom att bygga tåligare hus, och det arbetet fortsätter trots katastrofen.

Psykosocialt stöd

Svenska kyrkan har specialkompetens och lång erfarenhet av att erbjuda psykosocialt stöd i katastrofsituationer.

Svenska kyrkan har sänt ut psykosociala experter till Haiti, som har hjälpt våra lokala partners att inkludera psykosociala aspekter i allt stöd. Det handlar bland annat om att upprätta stödgrupper och samtalsforum där människor får bearbeta sina känslor, ta stöd av varandra och ventilera frågor, vilket bidrar till trygghet och framtidstro i en svår situation.

Blogginlägg om arbetet i Haiti

Ge till orkandrabbade i haiti - K261

Swisha valfritt belopp till 9001223.
Ange K261 i meddelandefältet

Ge via inbetalningskort
Bankgiro 900-1223
Plusgiro 90 01 22-3
Märk inbetalningen med K261

Från utlandet:
SWIFT/BIC: NDEASESS, 
IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223

Svenska kyrkan i Haiti

Svenska kyrkan har via sin partner Lutherska Världsförbundet arbetat i Haiti sedan mitten av 90-talet.


År 2010 drabbades Haiti av en förödande jordbävning där omkring 200 000 människor miste livet. När orkanen drabbade Haiti nyligen levde cirka 55 000 personer fortfarande i tillfälliga tältläger.


Svenska kyrkan deltog genom ACT-alliansen i det omfattande hjälparbete som följde jordbävningen.


Idag finns vi på plats genom lokala partners som arbetar med långsiktigt utvecklingsarbete.


En del i detta består i att arbeta med lokala organisationer för att göra samhället bättre rustat mot naturkatastrofer, bland annat genom att bygga jordbävnings- och orkansäkra hus och att plantera träd som förhindrar jorderosion.