Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

katastrofinsatser

Indonesien drabbat av jordbävningar och tsunami

Läget i Indonesien är katastrofalt. Över 190 000 människorna är i behov av akut humanitärt stöd. Tillsammans med våra lokala partner finns vi på plats.

Stöd människor som är i akut behov av humanitära insatser världen över

Tillsammans med våra lokala partner finns vi på plats i arbetet och bidrar till mat, rent vatten, mobila sjukvårdsteam, stöd att återförena familjer som splittrats. Ett viktigt stöd är också till de människor som mist en nära anhörig för att hjälpa till med begravningar, att det sker på ett värdig sätt, även i ett katastrofläge. Det är viktigt i katastrofsituationer att också tänka långsiktigt. Förutom de mest akuta är det mycket som ska byggas upp igen. Många samhällen som ligger avsides är fortfarande isolerade på grund av förstörda vägar, elavbrott och mobilnät ligger nere. Hundratals människor är skadade, många familjer har splittrats från varandra i katastrofsituationen som råder.

Din gåva går bland annat till:

  • Mat, rent vatten, sanitet och tak över huvudet.
  • Ge människor kraft att själva bygga upp sina liv igen.
  • Stödja effektiva insatser som minskar fattigdom.

Svenska kyrkans internationella arbete stödjer humanitära insatser över hela världen. Gåvorna används där behoven är störst.

Att ge akut hjälp är en sak men det är också viktigt att tänka långsiktigt i ett sådant här läge. Det är mycket som ska byggas upp igen.

Else Berglund, chef för humanitära insatser, Svenska kyrkans internationella arbete

Stöd människor som är i akut behov av humanitärt stöd världen över

Swisha valfritt belopp till 9001223
Ange AKUT i meddelandefältet

SMS:a AKUT till 72 905 och ge 100 kr

Ge via inbetalningskort:
plusgiro 90 01 22-3
bankgiro 900-1223
Märk inbetalningen AKUT

Från utlandet:
SWIFT/BIC: NDEASESS, 
IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223