Prata med oss

Meny
Till innehållet

#Fri att förändra

Svenska kyrkans internationella arbete samarbetar dagligen med ett globalt nätverk av changemakers! Ta del av deras berättelse och bli en changemaker du också!


För att uppnå förändring behöver vi vara många som står upp för rättvisa förhållanden och en hållbar utveckling! Tillsammans kan vi förändra världen.

Hi, my name is Hyne Mae

I live in the Philippines. Every day children in my hometown are bought and sexually abused by tourists, together we can change that!

Hi, my name is Olebogeng

I live in South Africa. Every day the mining industry takes our land and exploits the people of my community, together we can change that!

Hi, my name is Edwin

I live in Colombia. Every day I witness people being forced away from their homes due to armed conflict, together we can change that!

Svenska kyrkan har samarbetspartners över hela världen. Där finns människor som dagligen jobbar för att förändra vad som ibland kan kännas som en hopplös situation. Men genom samarbete kan vi stötta, stärka och ge varandra hopp och mod.

Vi möjliggör organisering och påverkar ledare

Att vara kyrka är en styrka, och genom samarbeten med andra kyrkor globalt kan vi påverka beslutsfattare och religiösa ledare, och skapa förändring på plats. 

Kyrkan är ibland den enda institution i samhället som människor har tilltro till. Tillsammans med våra samarbetspartners världen över är vi en förändringsaktör som skapar demokratiskt utrymme. 

Vi bygger nätverk och skapar förutsättningar för ett aktivt civilsamhälle, där fler får möjlighet att förändra sina liv till det bättre.