Prata med oss

#Fri att förändra

Svenska kyrkans internationella arbete samarbetar dagligen med ett globalt nätverk av changemakers! Ta del av deras berättelse och bli en changemaker du också!

Att vara kyrka är en styrka

Svenska kyrkan har samarbetspartners över hela världen. Där finns människor som dagligen jobbar för att förändra vad som ibland kan kännas som en hopplös situation. Men genom samarbete kan vi stötta, stärka och ge varandra hopp och mod.

Att vara kyrka är en styrka, och genom samarbeten med andra kyrkor globalt kan vi påverka beslutsfattare och religiösa ledare, och skapa förändring på plats. 

Vi möjliggör organisering och påverkar ledare

Kyrkan är ibland den enda institution i samhället som människor har tilltro till. Tillsammans med våra samarbetspartners världen över är vi en förändringsaktör som skapar demokratiskt utrymme. 

Vi bygger nätverk och skapar förutsättningar för ett aktivt civilsamhälle, där fler får möjlighet att förändra sina liv till det bättre.

Tillsammans kan vi förändra världen

För att uppnå förändring behöver vi vara många som står upp för rättvisa förhållanden och en hållbar utveckling! Tillsammans kan vi förändra världen.