Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Frågor och svar om psykosocialt stöd i katastrofer

Varför behövs psykosociala insatser? Vilken skillnad gör det för människor? Hur kan arbetet gå till konkret? Är alla som varit med i en katastrof traumatiserade? Få svar på dina frågor om psykosocialt stöd i katastrofer.

Varför behövs psykosociala insatser? 

Välmående och hälsa handlar inte bara om fysiska behov. Världshälsoorganisationen, WHO definierar hälsa som "ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom”.

Psykosociala insatser behövs för att säkerställa denna holistiska syn på välbefinnande. Det finns några nyckelfaktorer som bidrar till detta, både i livet generellt och i katastrofsituationer. Det handlar dels om att bli behandlad med respekt och värdighet, dels att ha kontroll över sådant som berör oss och vår familj genom att få information och bli delaktig i det som händer.

Vilken skillnad gör det för människor?

Ett psykosocialt synsätt bygger på människors egen kraft att gemensamt stötta varandra och återhämta sig vid kriser och katastrofer. Det bygger också på respekt för medmänniskan och kulturen som man verkar i. När det fungerar som bäst får det människor att se sig själva som aktiva överlevare med handlingsutrymme.

Hur kan arbetet gå till konkret?

Ett ledord är delaktighet. Vi arbetar i huvudsak med lokal personal som känner samhället inifrån och kan avgöra vad som fungerar eller inte på en viss plats. Då kan resurser och kunskaper som finns i samhället och hos individer tas till vara, vilket bidrar till snabbare återhämtning.

I psykosociala insatser försöker vi skapa naturliga mötesplatser där människor kan vara en del av ett sammanhang. Vi organiserar olika aktiviteter för människor och detta bidrar till en känsla av normalitet, struktur och mening i tillvaron. Det ger också möjlighet till en paus från tankar kring det man har varit med om och fortfarande står i. Detta är särskilt viktig för barn, så kallade ”Child Friendly Spaces” - en plats att känna sig trygg, träffa andra, leka, lära och få vara barn.

Är alla som varit med i en katastrof traumatiserade?

Det är helt normalt att stressnivån hos de flesta ökar efter en katastrof och en vanlig reaktion är mardrömmar. Men det betyder inte att personen är traumatiserad. De flesta återfår ganska snart balansen med hjälp av familjen och sitt sociala nätverk.

Därför är det viktigt att lyssna in hur människor själva vill organisera sig och lösa sina problem. Ett fåtal människor drabbas dock av allvarligare stressreaktioner som kräver klinisk behandling.