En diakon håller en annans hand i sina händer. Ett stearinljus med kristusmonogram brinner på bordet mellan dem.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Samtal och stöd

Vi kan alla hamna i situationer där vi känner att vi behöver stöd, vägledning eller någon att prata med. Då är du välkommen till oss.

Svenska kyrkan finns till för dig när du behöver någon som lyssnar. 

Det kan rör sig om allt möjligt som man går och bär på, men som liksom inte vågar, kan eller vill ta upp med någon i sin närhet. Då kan det kännas skönt att veta att det finns någonstans dit man kan gå där man får tala utan att bli avbruten eller ifrågasatt. 

Det enskilda samtalet kan vara ett enstaka samtal eller en serie av samtal. De kan vara ett samtal om vad som helst som den som önskar samtalet vill. Inget område är för litet eller för stort.
Naturligtvis kostar det inget att vända sig till kyrkan för samtal.

Präster i Svenska kyrkan har absolut tystnadsplikt när det gäller enskilda samtal. Det innebär att allt, oberoende av vad som sägs, stannar hos den präst som lyssnat. Diakoner och diakoniassistenter har också sekretess för sina samtal, men omfattas inte av den absoluta tystnadsplikten. 

I pastoratet finns möjlighet till: 

  • Samtal, som kan vara enskilda eller för flera 
  • Andlig vägledning 
  • Hem- och sjukbesök 
  • Samtalsgrupper, av olika slag, bland annat sorgegrupp 
  • Bikt (se länk längre ner på sidan) 

Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss för att boka samtal eller få mer information. Du kan antingen ringa till pastorsexpeditionen, 060-910 09, eller ta kontakt direkt med någon av våra präster eller vår diakoniassistent.  

Kyrkfönster i Indals kyrka

Bikt

Bikt är att enskilt tillsammans med en präst, få samtal om något som blivit fel i livet, få bekänna sin synd och få förlåtelse. Här kan du läsa mer om vad bikt är.

Bön - att samtala med Gud

Nästan alla ber. Ibland hemligt, ibland med andra. Att be är att öppna sig själv och samtala med Gud.