Foto: Jermunn Solem

Skol- och förskolearbete

Hej lärare! Vi i Indalens pastorat vill erbjuda er i skolan mötesplatser mellan skola och kyrka. Ge era elever möjlighet att upptäcka delar av sin historia och kyrkans värld!

Religion, livsåskådning, lokalhistoria, kultur och tradition… Kristendomen och Svenska kyrkan är intimt sammanlänkade med det samhälle vi lever i.

Här kan du se vad vi kan erbjuda er! Ta kontakt med oss för att boka det som ni tycker verkar intressant för er!

ALLHELGONA

Vad händer när vi dör? Varför tänder vi ljus på gravarna? Vad är skillnaden mellan allhelgona och halloween? Varför är det spännande med saker vi är rädda för?

Vänder sig till: Låg- och mellanstadiet
Tidsåtgång: En lektionstimma om vi möts i skolan, två lektionstimmar om vi möts i kyrkan och också besöker kyrkogården.

PÅSKVANDRING

Vi gör en tidsresa till Jerusalem år 33 och får vara med om det som hände under den första kristna påsken.

Vänder sig till: Förskoleklasser
Tidsåtgång: en lektionstimme. Vi samlas i kyrkan.

KYRKVISNING

Varför ser en kyrka ut som den gör? Vilka saker använder man i en kyrka? När byggdes kyrkan och vem äger den egentligen? Hur spelar man på en orgel?

Vänder sig till: Alla årskurser
Tidsåtgång: Två lektionstimmar. Vi samlas i kyrkan .

ADVENT

Vad är det för skillnad på advent och jul? Vad betyder adventsljusen? Vem var Lucia? Varför har vi adventskalendrar?

Vänder sig till: Låg- och mellanstadiet
Tidsåtgång: En lektionstimma. Vi kan mötas antingen på skolan eller i kyrkan.

JULSPEL

Vi får vara med om alla händelser kring Jesu födelse och får träffa den sura värdshusvärlden, den tokige kung Herodes, de visa männen och inte minst det lilla Jesusbarnet. Vänder sig till: Förskoleklasser.
Tidsåtgång: En lektionstimme.

Datum:
Indals kyrka: 17/12 9.30
Lidens kyrka: 17/12 12.30
Sättna kyrka (Kovland):
18/12 8.30 och 10.00

VILL DU SOM LÄRARE VETA MER?
Vill ni lärare träffa oss från kyrkan?

Vi ställer gärna upp och kommer till studiedagar och liknande för att prata om kyrkans värld, livsåskådning, traditioner eller annat ni känner att ni vill ha vår input om.

Vi skräddarsyr ett samtal utifrån era önskemål!

Kontakt:
Pedagog Merit Kvist: 060 - 535548

Pedagog Caisa Eriksson: 060 - 535545

Präst Jermunn Solem: 060 - 535537

Präst Linda Solem: 060 - 535536

Barn och unga

Barn och unga är inte kyrkans framtid. De är kyrkan här och nu! Välkomna till vår verksamhet för barn och unga i Indalens pastorat!

Öppet kyrkis

Kyrkis är en mötesplats för föräldrar som är hemma med sina barn. Här finns möjlighet att lära känna andra föräldrar, tid för samtal och barnen kan leka och ha skoj.