Foto: Pixabay

Revisorer

Revisorerna granskar pastoratets räkenskaper och ser efter att vi håller oss till fattade beslut.