Palmsöndag - 14 april

Nyhet Publicerad Ändrad

"Hosianna Davids son! Välsignad han som kommer i Herrens namn!" Så ljöd ropen då Kristus red in i Jerusalem. Ridande på en åsna mötte han folket i ögonhöjd. Palmsöndagen inleder Stilla veckan.

På palmsöndagen kommer vi ihåg hur Kristus red in i Jerusalem för att möta sin död och sin uppståndelse. Dagen har fått sitt namn av att folket som mötte honom tog palmkvistar i händerna och jublade. Här uppe i norden där det inte växer några palmer har ofta videkvistar använts.
På palmsöndagen avslutas Svenska kyrkans internationella arbetes fasteinsamling.
Vi firar följande gudstjänster på palmsöndagen 14 april:

11.00 Gudstjänst i Lidens kyrka
Gudstjänsten börjar i sockenstugan med välsignelse av kvistar och procession till kyrkan. Kyrkokören och konfirmanderna deltar. Efter gudstjänst bjuds på köttsoppa med klimp i Sockenstugan.

11.00 Familjegudstjänst i Indals kyrka 
Med Indals barnkör.
Efter gudstjänsten fikar vi tillsammans i sockenstugan.

15.00 Familjegudstjänst i Sättna kyrka
Miniorerna deltar med sång. Efter gudstjänsten bjuds det på varmkorv med bröd och kyrkkaffe i församlingshemmet.

18.00 Gudstjänst i Holms kyka.
Gudstjänsten börjar i församlingshemmet med välsignelse av kvistar och procession till kyrkan. Efter gudstjänsten bjuds vi på kyrkkaffe av Holms Blomsterfond som samtidigt passar på att hålla årsmöte.

 

Bilder från palmsöndagen 2017 i Sättna kyrka. Foto: Jermunn Solem

Stilla veckan och påsken i våra kyrkor

Påsken är kyrkans allra viktigaste högtid. Det som hände under det vi kallar stilla veckan och påsken förändrade världen för alltid. Läs mer här om vad som händer i våra kyrkor under dessa dagar!

Påskspel för förskolorna 16 och 17 april

Under två dagar möter anställda och frivilliga från pastoratet barnen på förskolor för att berätta om påskens händelser.