Foto: Jermunn Solem

Julböner på våra äldreboenden

Nyhet Publicerad

Välkomna att fira julens budskap även på våra äldreboenden!

Alla är välkomna till julbönerna på våra äldreboenden! Boende, personal, anhöriga och församlingsbor!

21 december 13.00 Julbön på Solgården i Indal

21 december 14.00 Julbön på Rutsgården i Liden

 

Julen i våra kyrkor

Hur vill Gud möta oss? Med makt, styrka och krav? Nej. Gud möter oss i det mest sårbara och utsatta som finns, ett nyfött barn. Dela julens budskap om tillit, kärlek och ljus i våra kyrkor under julen!

Julottor

Julottan är juldagens morgongudstjänst. I julmorgonens mörker söker vi oss till krubban i stallet. "Var hälsad sköna morgonstund!"