Foto: Pixabay

Decembers konfirmandträffar

Nyhet Publicerad

Sättnagruppen samlas lördag 9 december 9-12 i församlingshemmet i Sättna och söndag 10 december 11.00 i Sättna kyrka. Då firar vi mässa tillsammans och efter den bjuder ni konfirmander era föräldrar och syskon och så på adventsfika som ni själva fått baka! För att vi skall veta ungefär hur många som kommer kan ni anmäla det nedan!

Indal/Liden gruppen samlas lördag 16 december 9-12 i sockenstugan i Indal och söndag 17 december 11.00 i Indals kyrka. Då firar vi mässa tillsammans och efter den bjuder ni konfirmander era föräldrar och syskon och så på adventsfika som ni själva fått baka! För att vi skall veta ungefär hur många som kommer kan ni anmäla det nedan!

Anmäl här ungefär hur många som kan komma från er familj!